Frontliners

Data Audit

Ei arvailua. Datalla tuloksiin.

Miten päästään nykytuloksesta myyntitavoitteeseen? Sales audit tarjoaa vastaukset tähän kysymykseen. Kun haluat ymmärtää myyntitoimintasi tehokkuuden ja sen taustat sekä kehittämispotentiaalin, pohdit uutta kasvuun tähtäävää myyntistrategiaa tai tarvitset uuden myyntitoiminnan nopeaa integrointia tai tehostamista, on myynnin auditointi paikallaan.

Ota yhteyttä

Tuloksellista
tekemistä

Ja konkretiaa kasvutavoitteille

Myynnin auditointi auttaa sinut kohti tehokasta myyntitoimintaa lyhyellä- ja pitkällä aikajänteellä. Pystyt kohdentamaan kasvuinvestointisi tarkasti, vältät hukkainvestoinnit ja resurssiesi satsaamisen joutavaan. Saat orgaaniseen kasvuusi vauhtia järjestelmiesi täyden potentiaalin, uudistetun myynnin johtamismallin ja tavoitteita tukevan mittariston valjastuksella. Saat konkreettiset työkalut kasvun kustannusten minimointiin ja toimenpide-ehdotukset datapohjaisen päätöksenteon pohjalta.

Ota yhteyttä

Tiukkoja faktoja

Ei korulauseita

Kattava myynnin auditointi antaa raa’an rehellisen katsauksen nykyiseen tekemiseesi ja siihen, mitä toimenpiteitä tavoitteisiin yltäminen vaatii. Sales auditin lopputuotteena saat tiiviin ja helposti ymmärrettävän raportin, joka purkaa tarvitsemasi toimenpiteet selkeiksi kokonaisuuksiksi myynnin kehittämisen tiekartalle nykyisen suorituskyvyn lukujen pohjalta.

Ota yhteyttä
WhatsApp